Mange forholder seg kun til én bank, det er for mye bry å bytte bank. Men nå er det faktisk mulig å få gode innskuddsvilkår uten å bytte hele bankforholdet. Med ny teknologi kan du nå opprette BareSpar-konto, og likevel få full oversikt over denne kontoen i den mobilbanken du har fra før. Som du kanskje vet har nye bankregler fra EU ført til at det er mulig å hente opp kontoer fra andre banker i din nåværende bank. BareSpar-kontoen opprettes først på barespar.no, så kan du legge til visning av denne kontoen i mobilbanken din. Hos noen banker kan du også overføre direkte fra kontoen via mobilbanken.

På denne måten tilbyr vi andre bankers kunder gode innskuddsvilkår uten at de nødvendigvis må flytte hele bankforholdet til oss, sier Privatøkonom i BN Bank, Endre Jo Reite. – De kan da velge om de vil bytte til oss på andre banktjenester, eller bare ha bedre innskuddsrente på en konto de ser i sin nåværende mobilbank.

Innskuddskundene er glemt i vårens rentekutt

Bakgrunnen for BareSpar er at mange fortsatt kvier seg for å bytte bank. Til tross for at flere boliglånskunder har blitt prisbevisste, er konkurransen om innskuddskundene knapt synlig i mediebildet. Etter de nylige renteendringene er det innskuddsrentene som har falt mest. Da rentene økte i fjor høst var det først og fremst boliglånene dette fikk konsekvenser for, mens innskuddsrentene ikke fulgte etter i samme grad. Konsekvensen totalt sett er at innskuddskunder med penger på konto nå har blitt straffet på bekostning av boliglånskundene.

Nordmenn har milliarder i innskudd på renter nær null, og det virker som vi blir sløvere desto lavere rentene på innskudd er, sier Reite. For mange utgjør også innskuddsrentene et mindre beløp, slik at de ikke tar seg bryet med å flytte pengene til andre banker for å få høyere rente.
BareSpar oppretter du enkelt på barespar.no, der finner du også mer informasjon om gjeldende vilkår og hvordan kontoen gjøres synlig i mobilbanken din.