BareSpar leveres av BN Bank, som er medlem av Bankenes Sikringsfond. Som kunde av BareSpar og BN Bank har du en garanti for innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. I og med at BareSpar leveres av BN Bank er det ditt samlede innskudd i BareSpar og BN Bank som ligger til grunn for garantien i Bankenes Sikringsfond (f.eks. 1 million i BareSpar og 1 million i BN Bank).

 

Mer info om garantien finner du på fondets egne hjemmesider.