Renter legges til kontoen ved hvert årsskifte og rentesatsen er avhengig av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.

Om du har over 500 000 kr gir vi deg hele 1,40 % rente på hele beløpet.

Har du mellom 100 000 kr og 500 000 kr gir vi deg 0,70 % rente på hele beløpet.

Har du under 100 000 kr gir vi deg 0,40 % rente.

For innskudd over 20 millioner kr er det 0,2 % rente for den delen av innskuddet som overstiger 20 millioner.