Renter legges til kontoen ved hvert årsskifte og rentesatsen er avhengig av hvor mye penger du har satt inn på kontoen.

Nye kontoer med innskudd over 500 000 kr gir 2,75 % rente (gjelder kontoer etablert fra og med 10. november)

Eksisterende kunder med innskudd over 500 000 kr har p.t. 2,50 % rente (2,75 % fra 21. desember) på hele beløpet.

Har du mellom 100 000 kr og 500 000 kr gir vi deg 0,70 % rente på hele beløpet.

Har du under 100 000 kr gir vi deg 0,40 % rente.

For innskudd over 20 millioner kr er det 0,2 % rente for den delen av innskuddet som overstiger 20 millioner.