Det er ingen gebyr for å opprette eller ha BareSpar. Inn- og utbetalinger i nettbank/mobilbank er også helt gebyrfrie. Utenlandsbetalinger og særskilte manuelle tjenester kan medføre gebyr.